60plus market logo

För ett enklare liv

Välkommen till 60plus Market - den enda söktjänsten på nätet för Sveriges seniorer. Ett digitalt Skyltfönster där du får kontakt enkelt med den verksamhet som intresserar dig.

Sök bland våra kategorier

Sök bland kategorierna

Uppsala kommun Kontaktcenter, Stationsgallerian, Stationsgatan 12, Uppsala

uppsala.kommun@uppsala.se

018-727 00 00

www.uppsala.se/ aldrevanligkommun

Uppsala Kommun

Uppsala kommun – en äldrevänlig kommun

När vi blir äldre blir stadsdelarna och de samhällen där vi lever viktigare. Äldrevänliga samhällen främjar ett hälsosamt och aktivt åldrande genom att anpassa strukturer och tjänster till äldre människors behov med varierande kapacitet. De hjälper oss att vara oberoende så länge som möjligt, ger omsorg och skydd när det behövs och med respekt för äldre människors självständighet och värdighet.

Äldrevänliga miljöer bemyndigar oss så att vi kan fortsätta att leva ett oberoende liv i god hälsa, vara engagerade i våra samhällen och förbli socialt inkluderade och aktiva i olika roller: som grannar, vänner, familjemedlemmar, kollegor och volontärer. Eftersom vi äldre människor bäst vet vad vi behöver är vi i centrum för alla ansträngningar att skapa en mer äldrevänlig kommun. Följ vårt arbete för en äldrevänlig kommun via www.uppsala.se/aldrevanligkommun.

Tillbaka

Tillbaka

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori