60plus market logo

För ett enklare liv

Välkommen till 60plus Market - den enda söktjänsten på nätet för Sveriges seniorer. Ett digitalt Skyltfönster där du får kontakt enkelt med den verksamhet som intresserar dig.

Sök bland våra kategorier

Sök bland kategorierna

Kommun & Region

Här finner du det stora och blandade utbud som din kommun och region erbjuder. Turism, boende, seniorservice, politik, bibliotekens olika service, vård och omsorg, bidrag, kursverksamheter, trafik och övrigt som är till stor nytta och roligt att ta del av.

Uppsala Kommun huvudbild

Premium

Uppsala Kommun

En äldrevänlig kommun!

Vi vill förbättra möjligheterna att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Ta del av vårt arbete för att förbättra livsmiljöer för äldre.

Standard

Patientnämnden Dalarna

Vi hjälper dig föra fram dina synpunkter och klagomål till vårdgivare, ser till att de blir besvarade samt ger den information som du kan behöva för att kunna ta tillvara dina intressen i vården.

1177 Vårdguiden Uppsala

Bas

Bostadsförmedlingen Uppsala

Bas

Dalatrafik

Bas

Enköpings Hyresbostäder

Bas

Folktandvården Gävleborg

Bas

Folktandvården Värmland

Bas

Gavlegårdarna

Bas

Hudiksvallsbostäder

Bas

Länsstyrelsen Uppsala län

Bas

Patientnämnden i Uppsala

Bas

Resurscentrum Uppsala

Bas

Räddningstjänsten DalaMitt

Bas

Smittskyddsenheten Region Dalarna

Bas

Tierpsbyggen

Bas

Tierps kommun

Bas

Bas

Uppsala Brandförsvar

Bas

Bas

X-trafik Gävleborg

Bas

X-trafik Hudiksvall

Bas

Tillbaka

Tillbaka

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori

Tillbaka till kategori